วิธีตรวจสอบ Token

 

1.ให้กดปุ่ม "ตรวจสอบ token"

2.กด "ตกลง" เพื่อเล่นแอพพลิเคชั่น

3.ถ้าหากทำถูกต้องจะขึ้นหน้าตาแบบนี้

4. กดปุ่ม "ดู token แบบไม่กระพริบ"

4.เสร็จจะขึ้นแบบนี้ Token ของเราคือตัวหนังสือสีแดง